Vyberte stranu

Zásady o ochrane osobných údajov

Politika ochrany osobných údajov

Ochrana vášho súkromia a vašich osobných údajov je dôležitá záležitosť, ktorej venujeme pozornosť vo všetkých našich obchodných vzťahoch. Rešpektujeme dôvernosť vašich osobných údajov a vždy konáme v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane údajov a touto politikou ochrany osobných údajov.

Rozsah politiky ochrany osobných údajov

Táto politika ochrany osobných údajov je určená na to, aby vám poskytla informácie o tom, ako spoločnosť Greengate s.r.o. („Greengate“) používa osobné údaje, aké informácie o používateľoch webovej stránky spoločnosti Greengate, online aplikáciách alebo našej mobilnej platforme („online služby“) sa zhromažďujú a vyhodnocujú a následne používajú, poskytujú tretím stranám alebo spracúvajú akýmkoľvek iným spôsobom.

  1. Zhromažďovanie informácií

2.1. Údaje, ktoré poskytujete

Spravidla nevyžadujeme poskytovanie osobných údajov na používanie našich online služieb. Ak sa v rámci koncepcie našich on-line služieb zhromažďujú osobné údaje (meno, poštová adresa alebo e-mailová adresa), realizuje sa to, pokiaľ je to možné, na dobrovoľnom základe. Ak napríklad posielate online dopyt prostredníctvom „kontaktného“ formulára na našej webovej stránke, požadujeme vašu e-mailovú adresu, ako aj informácie, ktoré nám umožnia overiť si, že vy ste majiteľom uvedenej e-mailovej adresy.

 2.2. Automaticky zhromažďované údaje

Z dôvodu bezpečnosti údajov a na účely optimalizácie orientácie na používateľa, tiež zhromažďujeme neosobné údaje spojené s používaním našich online služieb. Napríklad sa ukladá použitý internetový prehliadač, operačný systém, názov domény webovej stránky, ktorú ste naposledy navštívili pred vstupom na našu webovú stránku, počet návštev a priemerný čas, ktorý strávite na našej webovej stránke, ako aj stránky, ktoré navštívite.

Takto automaticky zhromaždené údaje nie sú spojované s údajmi z iných zdrojov. Vyhradzujeme si však právo dodatočne overiť takéto údaje, ak sa nám dostanú do pozornosti akékoľvek konkrétne indície nezákonného používania.

2.3. Súbory cookies a webové majáky

Naše online služby používajú takzvané súbory cookies na webovom prehliadači a webové majáky. Súbory cookies nespôsobujú žiadnu škodu na vašom počítači. Sú to malé súbory s nastaveniami konfigurácie, ktoré nám pomáhajú, aby naše online služby boli viac orientované na používateľa, efektívnejšie a bezpečnejšie. Okrem toho súbory cookies slúžia na implementáciu niektorých používateľských funkcií.

Naše online služby zvyčajne používajú „dočasné súbory cookies“, ktoré sa automaticky vymažú, keď sa prehliadač zatvorí. Príležitostne tiež používajú „trvalé súbory cookies“, ktoré zostávajú vo vašom zariadení, kým nevyprší ich platnosť alebo nie sú manuálne odstránené. Tie druhé nám umožňujú rozpoznať váš prehliadač pri vašej ďalšej návšteve. O podrobnostiach týkajúcich sa „súborov cookies tretích strán“, t.j. súborov cookies poskytovateľov tretích strán, ako napr. Google Inc., sa informujte o pravidlách ochrany osobných údajov takýchto poskytovateľov.

Môžete nastaviť váš prehliadač alebo nastavenia ochrany osobných údajov vášho mobilného zariadenia, aby vás upozornili vždy, keď bude súbor cookie odoslaný na vaše zariadenie, aby ste sa mohli rozhodnúť, či povolíte alebo nepovolíte súbor cookie na základe každého jednotlivého prípadu. Môžete tiež deaktivovať prijatie súborov cookies len v určitých prípadoch alebo štandardne a aktivovať automatické vymazanie kópií vždy, keď zatvoríte prehliadač. Avšak mali by ste mať na pamäti, že niektoré funkcie našich online služieb nemusia byť plne prístupné, ak deaktivujete súbory cookies.

Okrem toho používame webové majáky, tiež nazývané pixelové značky, na analyzovanie efektívnosti našej webovej stránky alebo nášho letáka s novinkami. Napríklad naše letáky s novinkami a HTML e-maily môžu obsahovať webový maják, ktorý určuje, či e-mail alebo odkaz prenášaný e-mailom boli otvorené. Takéto informácie nám pomáhajú zlepšovať našu e-mailovú službu a prispôsobiť náš obsah potrebám používateľov. Vymazaním e-mailu sa webový maják tiež vymaže. Naše bežné texty e-mailov samozrejme neobsahujú webové majáky.

2.4. Analýza webu

Na účely nepretržitej optimalizácie funkčnosti a maximálnej orientácie na používateľa, používajú niektoré naše online služby na analýzu webu a zásuvné moduly sociálnych sietí, ktoré sú uvedené nižšie. Údaje, ktoré sa používajú na tento účel, sú výhradne neosobné.

Google Analytics: Služba Google Analytics spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, používa takzvané súbory cookies, t.j. textové súbory, ktoré sa ukladajú na váš počítač a slúžia na analyzovanie vášho používania našich online služieb. Spravidla sa údaje o vašom používateľskom správaní získané súborom cookie prenášajú na server spoločnosti Google v Spojených štátoch amerických a tam sa uchovávajú. V prípade aktivácie anonymizácie IP adresy v online službách, spoločnosť Google skráti vašu IP adresu v členských štátoch Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Iba vo výnimočných prípadoch bude prenesená plná IP adresa na server spoločnosti Google v Spojených štátoch amerických a tam skrátená. V mene prevádzkovateľa online služieb, bude spoločnosť Google používať tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania online služieb, na zostavenie správ o týchto aktivitách a na poskytovanie ďalších služieb pre prevádzkovateľov webových stránok týkajúcich sa využívania online služieb a internetových aktivít. IP adresa prenášaná vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics nebude spojená s akýmikoľvek inými údajmi, ktoré má spoločnosť Google. Ukladaniu súborov cookies môžete predísť výberom vhodného nastavenia vo vašom prehliadači. Avšak v tomto prípade nebudete môcť plne využívať všetky funkcie našich online služieb.  Podobne môžete zabrániť zhromažďovaniu údajov vytvorených súbormi cookies a ich používaniu spoločnosťou Google, keď si stiahnete a nainštalujete zásuvný modul prehliadača dostupný na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Podrobné informácie o podmienkach použitia a pravidlách ochrany osobných údajov nájdete na https://www.google.com/analytics/terms/gb.html  alebo  https://www.google.com/policies/

Zásuvné moduly sociálnej siete Facebook („tlačidlo zdieľať“): Zásuvné moduly sociálnej siete Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornia 94025, USA môžete rozpoznať podľa loga sociálnej siete Facebook alebo „tlačidla zdieľať“. Pre prehľad zásuvných modulov sociálnej siete Facebook kliknite sem: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Keď používate naše online služby, zásuvný modul vytvára priame spojenie medzi vaším prehliadačom a serverom sociálnej siete Facebook. Takto je sociálna sieť Facebook informovaná o tom, že ste používali naše online služby s vašou IP adresou. Keď kliknete na „tlačidlo zdieľať“ sociálnej siete Facebook, keď ste prihlásení na svojom účte na sociálnej sieti Facebook, môžete prepojiť obsah našich online služieb do vášho profilu na sociálnej sieti Facebook. Sociálna sieť Facebook potom môže spájať použitie našich online služieb s vaším používateľským účtom. Chceli by sme zdôrazniť, že my, ako poskytovateľ online služieb nemáme žiadne vedomosti o obsahu údajov, ktoré sa prenášajú a ich používaní sociálnou sieťou Facebook. Ďalšie informácie nájdete v politike ochrany osobných údajov sociálnej siete Facebook na https://www.facebook.com/policy.php. Ak si neželáte, aby sociálna sieť Facebook spájala používanie našich online služieb s vaším používateľským účtom na sociálnej sieti Facebook, odhláste sa z vášho používateľského účtu na sociálnej sieti Facebook.

YouTube: Služba YouTube je prevádzkovaná spoločnosťou Google, t.j. YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Ak používate niektorú z našich online služieb vybavenú zásuvným modulom služby YouTube, je vytvorené spojenie k serveru služby YouTube a informácie o online službách, ktoré používate sa prenášajú na server služby YouTube. Ak ste prihlásený na váš účet YouTube, umožňujete službe YouTube spájať vaše aktivity prehliadania webu priamo s vaším osobným profilom. Môžete tomu predísť odhlásením sa zo svojho účtu YouTube. Ďalšie informácie o používaní používateľských údajov službou YouTube, nájdete v politike ochrany osobných údajov služby YouTube na https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

Twitter: Služba Twitter je poskytovaná spoločnosťou Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Keď používate sociálnu sieť Twitter a funkciu „re-tweet“, online služby, ktoré používate sú prepojené s vaším účtom na sociálnej sieti Twitter a delíte sa s nimi s ostatnými používateľmi. Súčasne sú údaje prenášané na sociálnu sieť Twitter. Chceli by sme zdôrazniť, že my, ako poskytovateľ online služieb, nie sme informovaní o obsahu údajov, ktoré sa prenášajú a ich používaní sociálnou sieťou Twitter. Ďalšie informácie si, prosím, pozrite v politike ochrany osobných údajov sociálnej siete Twitter http://twitter.com/privacy.  Nastavenia ochrany osobných údajov účtu sociálnej siete Twitter môžete zmeniť na: http://twitter.com/account/settings.

LinkedIn: Poskytovateľ siete Linkedlin je spoločnosť LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Vždy, keď ste na niektorej z našich online služieb obsahujúcich funkciu LinkedIn, vytvorí sa spojenie so serverom LinkedIn. Sieť LinkedIn je informovaná o tom, že používate naše online služby s vašou IP adresou. Keď kliknete na „tlačidlo odporučiť“ siete LinkedIn, kým ste prihlásený na sieti LinkedIn, vaše používanie našich online služieb môže byť spojené s vami a vaším používateľským účtom. Chceli by sme zdôrazniť, že my, ako poskytovateľ online služieb, nie sme informovaní o obsahu prenášaných údajov a ich používaním sieťou LinkedIn. Ďalšie informácie nájdete v politike ochrany osobných údajov siete LinkedIn na https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Hotjar: Pre lepší používateľský komfort, niektoré z našich online služieb používajú softvér Hotjar (http://www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Europe). Softvér Hotjar nám umožňuje merať a vyhodnocovať aktivity používateľa (pohyby myši, kliknutia, výšku rolovania). Na tento účel softvér Hotjar umiestni súbory cookies na zariadení používateľa a môže ukladať používateľské údaje, napr. informácie prehliadača, operačný systém, čas strávený na webových stránkach atď. Podrobnejšie informácie o spracovaní údajov softvérom Hotjar nájdete na https://www.hotjar.com/privacy.

Siteimprove: Služba Siteimprove Analytics, služba analýzy webu spoločnosti Siteimprove A/S (Sankt Annæ Plads 28, 1250 Copenhagen, Denmark), používa súbory cookies, t.j. textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a analyzujú používanie našich online služieb. Informácie o používaní našich online služieb (vrátene zakódovanej IP adresy používateľa) zhromaždené prostredníctvom súborov cookies sa prenášajú na server spoločnosti Siteimprove v Dánsku a tam sa uchovávajú. Spoločnosť Siteimprove používa tieto informácie na vyhodnotenie používania online služieb a zostavovanie správ. Spoločnosť Siteimprove neodovzdáva tieto informácie tretím stranám. Spoločnosť Siteimprove uchováva a spracováva zhromaždené údaje v súlade s nemeckými pravidlami ochrany osobných údajov. Používateľ môže predísť inštalácii súborov cookies výberom príslušného nastavenia softvéru prehliadača. V tomto prípade nie všetky funkcie online služieb môžu byť prístupné pre používateľov v celom svojom rozsahu.  Ďalšie informácie nájdete v politike ochrany osobných údajov spoločnosti Siteimprove na: https://siteimprove.com/legal/privacy-policy/.

  1. Používanie osobných údajov

V zásade osobné údaje, ktoré nám poskytujete sú nami spracované a použité výhradne na špecifikované účely. Medzi ne patria najmä:

Poskytovanie, vylepšenie a podpora našich online služieb: 
Jedná sa o analýzu dát, identifikáciu trendov využitia, výpočty a štatistiky o užívateľských prístupoch.

Marketing: 
Vaše osobné údaje budú použité iba pre marketingové účely, ako sú prieskumy, tombola alebo iné reklamné kampane, pokiaľ ste také použitie odsúhlasili. V takom prípade budú vaše dáta uložené po dobu 3 rokov, pokiaľ nie je z iných dôvodov povolené ďalšie skladovanie. Váš súhlas s používaním vašich osobných údajov pre marketingové účely môže byť kedykoľvek zrušený. Podrobnosti nájdete v bode 5.

Zaslanie bulletinu: 
Pokiaľ vyplníte webový formulár pre registráciu do nášho bulletínu, použijeme výlučne poskytnuté údaje k overeniu, že ste vlastníkom uvedenej e-mailovej adresy a chcete prijímať Newsletter, zostaviť mailing zoznam a analyzovať využitie nášho Newsletteru. V takomto prípade budú vaše údaje uložené po dobu 3 rokov po ukončení upisovania, pokiaľ nie je z iných dôvodov povolené dlhšie uloženie. Vaše údaje budú používané pre ďalšie účely iba v prípade, pokiaľ ste s týmito účelmi súhlasili.

Objednávanie zostáv alebo iných informačných materiálov: 
Pokiaľ objednávate správy, zostavy, alebo iné informačné materiály od nás, poskytnuté osobné údaje sa používajú výhradne pre spracovanie objednávky a následne budú uložené na dobu najviac 3 rokov po poslednej zásielke. Pre vybavenie objednávky môžeme využiť služby tretích strán, ktorým poskytujeme vaše dáta výhradne za účelom spracovania objednávky. Pre ďalšie účely používame iba poskytnuté osobné údaje, pokiaľ ste nám poskytli svoj súhlas.

Použitie kontaktného formuláru:
Ak na otázky použijete kontaktný formulár, informácie, ktoré poskytnete v kontaktnom formulári, vrátane vašich kontaktných údajov, sa použijú na spracovanie otázky a uložia na neskoršie použitie v prípade, že sa objaví nasledujúca otázka. Ak je to nevyhnutné z dôvodu spracovania vašej otázky, môžeme tiež odovzdať vaše osobné údaje spoločnostiam skupiny Wienerberger Group (pozri položku 4) alebo zúčastneným tretím stranám. Vaše osobné údaje budú uchovávané počas trvania spracovania otázky a maximálne počas 1 roka, pokiaľ nie je dlhšie uchovávanie zákonom povolené z iných dôvodov.

Spracovanie a správa zmlúv: 
Pre spracovanie prichádzajúcich objednávok (najmä objednávok materiálu) využívame služby tretích strán, ktorým odovzdávame vaše údaje exkluzívne na účely spracovania vašej objednávky. V súvislosti s takýmito operáciami, môžete byť kontaktovaný v rámci prieskumov spokojnosti zákazníkov alebo na účely prieskumu trhu. Ak nás požiadate, aby sme vaše údaje nepoužívali na ďalší kontakt s vami, samozrejme budeme vaše prianie rešpektovať.

Ochrana práv a majetku: 
Ak máme dôvod domnievať sa, že práva a majetok spoločnosti Semmelrock, jej dodávateľov a zákazníkov alebo tretích strán boli alebo by mohli byť porušené, môžeme použiť a odovzdať vaše osobné údaje na účely ochrany takýchto práv a/alebo takého to majetku. Okrem toho si vyhradzujeme právo na poskytnutie vašich osobných údajov, za predpokladu, že takéto poskytnutie vyžaduje zákon alebo na objednávku kompetentných úradov, na zabezpečenie údajov riadneho súdneho procesu v súlade s postupom uvedeným na našej webovej stránke(kach) a na ochranu vyššie uvedených práv.

Očistenie a zjednotenie údajov:  
Z času na čas môžu byť vami poskytnuté osobné údaje podrobené krížovej kontrole oproti alebo zjednotené s (i) údajmi z našich existujúcich registrov (online a offline), (ii) údajmi prevzatými od zákonného predchodcu alebo (iii) údajmi z iných zdrojov.

  1. Odovzdanie a poskytnutie vašich osobných údajov

V závislosti od typu interakcie, ktorú ste požadovali (napr. spätné volanie, uskutočnenie objednávky, žiadosť o služby, informácie atď.), môžu byť vaše údaje vymieňané s tretími stranami zapojenými do spracovania objednávky (napr. spoločnosti zásielkového predaja, banky atď.) alebo inými spoločnosťami skupiny Wienerberger Group. Môžeme tiež byť povinní zverejniť osobné údaje, aby sme splnili zákonné požiadavky alebo si vynútili práva a dohody.

Odovzdávanie údajov tretím stranám: Na spracovanie určitých objednávok a na zabezpečenie určitých služieb pracujeme s externými poskytovateľmi. Títo poskytovatelia nie sú oprávnení používať alebo odovzdávať údaje, ktoré sme zhromaždili alebo spracovali, na iný účel len na spracovanie objednávky zadanej spoločnosťou Greengate.

  1. Právo na informácie, právo na stiahnutie a vymazanie vašich osobných údajov

Máte právo písomne požiadať o informácie o vašich osobných údajoch, ktoré sú u nás uložené. Okrem toho v súvislosti s používaním vašich osobných údajov máte právo na opravu, vymazanie, zadržanie alebo zakázanie spracovania údajov, ako aj právo na podanie sťažnosti na úrad na ochranu osobných údajov. Takúto žiadosť, ako aj akékoľvek iné otázky adresujte, prosím, na kontaktný bod uvedený v odseku 7.

Ak ste sa prihlásili na odber nášho letáku s novinkami, svoje prihlásenie môžete zrušiť kliknutím na „Opt Out“ alebo vymazaním odkazu v letáku s novinkami alebo zaslaním e-mailu na info.sk@semmelrock.com. Ak chcete zrušiť svoj súhlas s uchovávaním alebo používaním vašich údajov, môžete nám samozrejme tiež poslať e-mail na adresu uvedenú v odseku 7.

  1. Bezpečnosť údajov

Spoločnosť Greengate využíva širokú škálu opatrení na zabezpečenie údajov na zaistenie dôvernosti a integrity vašich osobných informácií. Avšak vzhľadom na povahu internetu vás chceme upozorniť na skutočnosť, že môžu existovať bezpečnostné medzery pri prenose dát cez internet (napr. komunikácia prostredníctvom e-mailu) a že úplná ochrana dát pred prístupom tretích osôb nie je možná.

  1. Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa tejto politiky ochrany osobných údajov alebo spracovania vašich údajov, prosím, kontaktujte:

Greengate s.r.o.
Jefremovská613/3
03104 Liptovský Mikuláš
Tel 1: 0949 754 044
Tel 2: 0907 372 562

info@svetkonope.sk

sk_SKSlovak